کمک های نقدی و غیر نقدی به نیازمندان

امام رضا(ع) فرمود: خداوند روزه را اجباری کرد تا همه مسلمانان درد و رنج فقیران و نیازمندان را بچشند
ما با امکانات و توانایی های خود و کمک شما خیرین و مردم عزیز برای کمک به نیازمندان و فقرا آماده کمک و همیاری هستیم و از شما خواهشمندیم در صورت داشتن وسع مالی و برای کمک به هموطنان نیازمند که در شرایط خوبی نیستند ما را در این راه یاری دهند تا با کمک خداوند و اعمه اطهار بتوانیم کمکی در این راستا انجام دهیم و بدانید تنها کاری که در 2 دنیا جواب آن را خواهید دید و همیشه در شرایط سخت خداوند دستش را به سوی شما دراز خواهد مرد و تنخد نخواهید ماند کمک به دیگر انسان های نیازمند است 

کمک به نیازمندان

برای کمک  های مردمی تقدی و غیر نقدی خود لطفا فرم زیر را پر کنید
نمونه تصاویر از کمک های شما برای نیازمندان توسط نیرو های مسلح